Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με τις κινητοποιήσεις για το διάστημα 15-17/11/2012… εδώ