Μηνύματα Συμπαράστασης για την Ημέρα Ευρωπαϊκής Κινητοποίησης

DGB (Dortmund) – Ψήφισμα του Προεδρείου Συνδικάτων