01-11-2012 Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών

Οι εκλογές θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 05-11-2012. Δείτε τη σχετική απόφαση … εδώ