ΘΕΜΑ: Προγράμματα Επιμόρφωσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,  

 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αποτελεί τυπικό προσόν για το διορισμό εκπαιδευτικών σε ορισμένους κλάδους (κυρίως των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ). Ωστόσο, ελλείψει υποψηφίων με πτυχίο παιδαγωγικής επάρκειας Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ισοδύναμου, προσλαμβάνονταν επί χρόνια εκπαιδευτικοί  με προϋπηρεσία ή επιτυχόντες στον ΑΣΕΠ.

Το αίτημα της ομοσπονδίας μας, ήταν και είναι, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  να απορροφήσει κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικούς από τους πίνακες αναπληρωτών με τη σειρά που αυτοί βρίσκονται στους πίνακες. Παράλληλα επιβάλλεται το Υπουργείο Παιδείας, να δώσει τη δυνατότητα παρακολούθησης  αυτών των προγραμμάτων επιμόρφωσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και για τους προαναφερόμενους  εκπαιδευτικούς Π.Ε. και Τ.Ε.

Ζητούμε από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

  1. Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε η έναρξη των προγραμμάτων Επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ για το Σχολικό Έτος 2012 ? 2013 να ξεκινήσει  άμεσα.
  2. Την διεύρυνση του αριθμού των καταρτιζομένων εκπαιδευτικών στην ΑΣΠΑΙΤΕ από τους πίνακες προϋπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση ζητάμε να εισάγονται στην ΑΣΠΑΙΤΕ κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί από τους πίνακες των αναπληρωτών και με τη σειρά που βρίσκονται σε αυτούς πριν το διορισμό τους.
  3. Στα προγράμματα αυτά να υπάρξει η δυνατότητα συμμετοχής και για τους μονίμους εκπαιδευτικούς των κλάδων αυτών, σε εθελοντική βάση. Η σειρά προτεραιότητας να είναι με βάση την αίτησή τους καλύπτοντας  κενές θέσεις εκπαιδευομένων και μέχρι του ανώτατου προβλεπόμενου αριθμού παρακολουθούντων στα σχεδιαζόμενα για λειτουργία  τμήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε σε όλα τα παραρτήματά της.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf … εδώ