Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα για το διάστημα 23-27/10/2012 σχετικά με τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών κ.λπ. … εδώ