ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

             Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, μετά από επικοινωνία με αρκετές ΕΛΜΕ της χώρας σχετικά με την εγκύκλιο 117436/2-10-2012 για τον επανακαθορισμό των περιοχών μετάθεσης, αφού συζήτησε το θέμα κατέληξε ότι είναι πολύ σοβαρό για την υπηρεσιακή κατάσταση των συναδέλφων και ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας το «πάγωμα» της συγκεκριμένης εγκυκλίου.

Είναι γνωστό ότι ο Νόμος 3850/2010 έχει δημιουργήσει προβλήματα ως προς τη μοριοδότηση της συνυπηρέτησης και της εντοπιότητας για τις μεταθέσεις των συναδέλφων, τη στιγμή που ένας Καλλικρατικός Δήμος μπορεί να περιλαμβάνει δύο ή και τρεις περιοχές μετάθεσης. Πιστεύουμε ότι μια πρόχειρη ανακατανομή και κυρίως διεύρυνση των περιοχών μετάθεσης, με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές που θεωρούν τους εκπαιδευτικούς «λάστιχο» μπορεί να σημαίνει καθημερινές μετακινήσεις για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία που απέχουν 50 χλμ.

Καλούμε τις ΕΛΜΕ να απαντήσουν για τον επανασχεδιασμό των περιοχών μετάθεσης αφού λάβουν υπόψη τους ότι:

  • Με βάση το άρθρο 5 του ΠΔ 100/97 υπαγωγή σχολείων σε άλλη περιοχή μετάθεσης σημαίνει αυτοδίκαια και υπαγωγή των εκπαιδευτικών που έχουν οργανική θέση στα σχολεία αυτά στη νέα περιοχή μετάθεσης.
  • Οι Καλλικρατικοί Δήμοι του ν. 3850/2010 είναι ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες που προέκυψαν από τεχνητές συνενώσεις-συγκολλήσεις Καποδιστριακών Δήμων χωρίς διοικητική συνοχή, συγκοινωνιακή επικοινωνία και κέντρα αναφοράς, έχουν ήδη δημιουργήσει προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες.
  • Οι περιοχές μετάθεσης καθορίζουν τις τοποθετήσεις σε οργανικές θέσεις και οι μετακινήσεις εντός αυτών ενδέχεται να προκαλούν αδικίες για τους υπηρετούντες συναδέλφους σε σχέση με τα μόρια των σχολείων.
  • Οι τοποθετήσεις συναδέλφων από τα ΠΥΣΔΕ σε σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου μπορεί να σημαίνει πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις και μάλιστα σε ορεινές περιοχές με δύσκολες συνθήκες πρόσβασης.
  • Ο επανακαθορισμός των περιοχών μετάθεσης θα πρέπει σε επόμενο στάδιο να επανακαθορίσει και τις ομάδες σχολείων για τις εσωτερικές μετακινήσεις.

Επειδή η ΟΛΜΕ δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής μετάθεσης που καλύπτουν οι ΕΛΜΕ, σας καλεί να εξετάσετε το ζήτημα με την ανάλογη σοβαρότητα και οι όποιες αλλαγές προτείνετε να μην είναι σε βάρος συναδέλφων και της υφιστάμενης υπηρεσιακής κατάστασής τους.

Κατεβάστε το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα σε μορφή pdf … εδώ