Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με την παιδεία για το διάστημα 19-21/10/2012 … εδώ