ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σας γνωρίζουμε ότι τo Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς το Υπ. Παιδείας για απόσπαση συναδέλφου /-ισσας νομικού στην ΟΛΜΕ, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της Ομοσπονδίας σε νομική στήριξη.

Μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση σε σχολεία του Λεκανοπεδίου Αττικής και δεν είναι νεοδιόριστοι.

Το ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που θα αποσπαστούν θα είναι 9 π.μ. – 3 μ.μ.

Τα απαιτούμενα προσόντα τα εξής:

Πτυχίο νομικής και προηγούμενη εμπειρία σε θέματα εργατικού και διοικητικού δικαίου. Γνώση των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του δημοσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι / -ες παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό

σημείωμα μέχρι την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012 στην ΟΛΜΕ,

FAX: 210 33 11 338,  e-mail:olme@otenet.gr  

Κατεβάστε την προκήρυξη σε μορφή pdf … εδώ