Αρνητικά απαντά το Υπουργείο Παιδείας στο αίτημα μας για να μη διαγράφονται οι αναπληρωτές που δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία από τους πίνακες του επόμενου σχολικού έτους.

Ακολουθεί η απάντηση του Υπ. Παιδείας … εδώ