Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με τις κινητοποιήσεις των καθηγητών, την αξιολόγηση κ.λπ. για το διάστημα 8-10 Οκτώβρη 2012 … εδώ και … εδώ