ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

 Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,            

 Για τον προσδιορισμό του ωραρίου των εκπαιδευτικών υπολογίζονταν ολόκληρη η δημόσια προϋπηρεσία τους (εκπαιδευτική ή μη).

Συγκεκριμένα, η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ με υπογραφή του τότε υφυπουργού κ. Δ. Παπαδημητρίου (Δ2/2772/24-2-87) ανέφερε ότι «για τον προσδιορισμό του εβδομαδιαίου ωραρίου διδασκαλίας, λαμβάνεται υπόψη η δημόσια υπηρεσία που διανύθηκε μόνο με το βασικό τυπικό προσόν (πτυχίο Πανεπιστημίου) και όχι με τα λοιπά τυπικά προσόντα (πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ, επαγγελματική ή διδακτική πείρα)».

Με  την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ  (24/8/2-005) και με σχετική γνωμάτευση του ΝΣΚ που έκανε δεκτή η Υπουργός Παιδείας, (χωρίς όμως αυτό να προκύπτει από τη σχετική νομοθεσία) αυξάνεται το ωράριο διδασκαλίας πολλών εκπαιδευτικών γιατί δεν υπολογίζεται πλέον στην προϋπηρεσία για τη μείωση του ωραρίου τους, η διανυθείσα δημόσια αλλά μη εκπαιδευτική υπηρεσία.

Αυτή η εγκύκλιος ρυθμίζει δυσμενέστερα το εργασιακό καθεστώς πολλών εκπαιδευτικών που διέθεταν ήδη δημόσια προϋπηρεσία. Ιδιαίτερα πλήττει συναδέλφους ειδικοτήτων οι οποίοι εργάστηκαν σε θέση αντίστοιχη με το βασικό ους πτυχίο σε άλλη δημόσια θέση, πριν από το διορισμό τους ως εκπαιδευτικοί, μεταφέροντας τη σημαντική αλλά και απαραίτητη εργασιακή τους εμπειρία στον εκπαιδευτικό χώρο

Ζητάμε να επαναφερθεί σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση (Δ2/2772/24-2-87), που αντιμετώπιζε το ζήτημα αυτό με δικαιότερο τρόπο. Συγκεκριμένα, ζητάμε να μειώνεται το ωράριο των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων με συνυπολογισμό ολόκληρης της δημόσιας προϋπηρεσίας τους ανεξάρτητα αν αυτή είναι εκπαιδευτική ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε απαράδεκτο συνάδελφοι που είχαν ήδη μικρότερο ωράριο, να υποχρεώνονται μετά από  πολλά έτη σε επιμήκυνσή του, με αποτέλεσμα να χειροτερεύει αντί να βελτιώνεται το εργασιακό τους καθεστώς.

Κατεβάστε το αρχείο της σχετικής ανακοίνωσης σε μορφή pdf … εδώ