ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σχετικά με το ωράριο εκπαιδευτικών που διατίθενται στην Α/θμια Εκπ/ση

Σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διατίθενται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σας ενημερώνουμε ότι ισχύει το ωράριο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (21 ώρες, με ανάλογη μείωση με τα έτη υπηρεσίας).

Αυτό αποδέχεται ουσιαστικά και το Υπ. Παιδείας με το έγγραφό του 82954/Δ2/18-7-12 (http://olme-attik.att.sch.gr/new/wp-content/uploads/2012/09/egk180912.pdf),

αλλά και συνάγεται από τη γνωμοδότηση του καθηγητή Νομικής του ΑΠΘ κ. Α. Καζάκου: «σε περίπτωση προσωρινής (μερικής ή εξ ολοκλήρου) «διάθεσης» εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, χάριν εξυπηρέτησης υπηρεσιακών αναγκών και συμπλήρωσης του υποχρεωτικού τους ωραρίου,[1] τα πρόσωπα αυτά διατηρούν το υποχρεωτικό ωράριο της πρώτης, όπως αυτό κλιμακώνεται ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας τους». (http://olme-attik.att.sch.gr/new/wp-content/uploads/2012/09/gnwm180912.pdf)[1] Ως τέτοιο νοείται το προβλεπόμενο για την δεύτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, το οποίο αποτελεί κατ? αρχήν και την πραγματική βάση εφαρμογής της ειδικής διάταξης που θεσπίζει τη δυνατότητα της ως άνω «διάθεσης» και δε δύναται να μεταβάλλεται εκ των υστέρων μετά τη συντέλεση υπηρεσιακής μεταβολής, η οποία γίνεται ακριβώς προς το σκοπό συμπλήρωσης του ωραρίου της βαθμίδας στην οποία υπάγεται ο υπάλληλος.

 

Μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο σε μορφή pdf … εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε τη Γνωμοδότηση σχετικά με το Ωράριο των Καθηγητών που διατίθενται στην Α’θμια Εκπαίδευση … εδώ

Μπορείτε να κατεβάσετε τη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας … εδώ