Μπορείτε να δείτε τα σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με τα προβλήματα κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς … εδώ