Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με τα προβλήματα και την αναταραχή στην παιδεία με την έναρξη της σχολικής χρονιάς … εδώ