«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στο πρόγραμμα της ETUCE με θέμα τον «κοινωνικό διάλογο» στο χώρο της εκπαίδευσης στις χώρες της Ε.Ε. συμμετέχουν εκπρόσωποι οργανώσεων των εκπαιδευτικών και εκπρόσωποι των εργοδοτών στο χώρο της εκπαίδευσης, δηλ. κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας.

            Στις πρώτες συναντήσεις δημιουργήθηκαν τρεις θεματικές ομάδες εργασίας: για την ποιότητα της εκπαίδευσης, τις δημογραφικές προκλήσεις και την ανώτατη εκπαίδευση.

            Η ομάδα εργασίας για την ποιότητα της εκπαίδευσης, μετά από τον πρώτο κύκλο συζητήσεων (2010-11), περιορίστηκε στο θέμα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να καταγραφούν αυτά που ισχύουν σήμερα στις διάφορες χώρες.

Από την πλευρά μας κατατέθηκε το παρακάτω κείμενο:

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα είχε σχεδιαστεί και είναι νόμος από το 1997 τόσο η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών όσο και η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων

 α) Με νόμο τον 1997 προβλεπόταν:  (1) η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών από τους διευθυντές σχολείων και τους σχολικούς συμβούλους, και αυτών από τους ανωτέρους τους στη διοίκηση και (2) η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου  και των σχολείων από σώμα εξωτερικών αξιολογητών.

            Δεν εφαρμόστηκε  ποτέ αυτός ο νόμος κάτω από τις ισχυρές αντιδράσεις  της ΟΛΜΕ ( αποφάσεις Γ.Σ., κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες κλπ.)

β) Το 2002  ψηφίστηκε νέος νόμος που προέβλεπε ξανά τόσο την ατομική  αξιολόγηση  των εκπαιδευτικών όσο και την αξιολόγηση των σχολείων καταργώντας το σώμα των εξωτερικών αξιολογητών.

Δεν εφαρμόστηκε και αυτός ο νόμος για τους ίδιους λόγους.

γ) το 2010 ψηφίστηκε νέος νόμος που προβλέπει ξανά την αξιολόγηση και συμπληρώνει τον προηγούμενο  νόμο του 2002.Το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε σε πρώτη φάση από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων να αποδεχθούν την αυτό-αξιολόγηση των σχολείων.

Η συντριπτική πλειοψηφία των συλλόγων μετά από απόφαση της Γ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε να μην συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα.

δ) Η Ομοσπονδία μας πιστεύει πως αυτό το νομοθετικό πλαίσιο αξιολόγησης  δημιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τον εκπαιδευτικό, οδηγεί στην ιδεολογική του χειραγώγηση και στον περιορισμό της παιδαγωγικής ελευθερίας.

Όσον αφορά τα σχολεία, η αξιολόγηση, σε συνδυασμό με την συνολική εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζεται αλλά και με τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση της εκπαίδευσης, θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση τους και την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών τους,  σε ένα σχολείο που θα λειτουργεί τελικά με βάση τον ανταγωνισμό και τους κανόνες  της αγοράς».

Διαβάστε περισσότερα … εδώ