Μπορείτε να δείτε τα σημερινά και τα χτεσινά δημοσιεύματα σχετικά με:

  • τις αντιδράσεις της ΟΛΜΕ για την είσοδο των εκπαιδευτικών σε Μουσεία και τις κινητοποιήσεις από Σεπτέμβρη … εδώ
  • την επαναφορά της ελεύθερης εισόδου εκπαιδευτικών σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους … εδώ
  • τις συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση … εδώ