Μπορείτε να δείτε το σημερινό δημοσίευμα σχετικά με την αντίδραση της ΟΛΜΕ για την κατάργηση ελεύθερης εισόδου σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους … εδώ