Μπορείτε να δείτε τα σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με τις μειώσεις των διορισμών και την αξιολόγηση … εδώ