Μπορείτε να δείτε τα σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών και τις απολύσεις … εδώ