Μπορείτε να δείτε το δημοσίευμα σχετικά με το ΕΣΠΑ και την εκπαίδευση … εδώ