ΘΕΜΑ: Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Μετά από αίτημα της Ο.Λ.Μ.Ε. και δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών, παρακαλούμε να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΔΕ είτε βρίσκονται σε άδεια ανατροφής παιδιού, όσον αφορά στην ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2011-2012.

Διευκρινίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2011-2012 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωση τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. που μετατέθηκαν το έτος 2012 δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους οργανική θέση.

Κατεβάστε το αρχείο της ανακοίνωσης … εδώ