ΘΕΜΑ: Αφαίρεση από την αρμοδιότητα του Υπουργείο Παιδείας θεμάτων που αφορούν στη Δια βίου Μάθηση

Κύριε Υπουργέ,

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει την έκπληξή του και την έντονη διαφωνία του για την απόφαση της Κυβέρνησης να αφαιρεθούν από τις αρμοδιότητες του Υπ. Παιδείας τα θέματα δια βίου μάθησης. Έτσι για πρώτη φορά τα ΙΕΚ, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κ.λπ. θα υπαχθούν στο Υπ. Εργασίας.

Ζητάμε την παραμονή αυτών των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Υπ. Παιδείας, υπενθυμίζοντας και την πάγια θέση μας για μεταφορά στο Υπ. Παιδείας όλων των σχολών που προσφέρουν επαγγελματική εκπαίδευση και βρίσκονται στην εποπτεία άλλων Υπουργείων (σχολών ΟΑΕΔ, τουρισμού, νοσοκομείων, κ.λπ.).

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο της ανακοίνωσης … εδώ