ΘΕΜΑ: Απολυτήρια και μετονομασία Υπ. Παιδείας

Κύριε Υπουργέ,

Σχετικά με τις επιπτώσεις από την αλλαγή τίτλου στο νέο Υπ. Παιδείας, επισημαίνουμε πως θα πρέπει να αποφευχθούν επιπλέον δαπάνες για την έκδοση των απολυτηρίων τίτλων, που ήδη έχουν αγοραστεί από τις σχολικές επιτροπές.

Τα απολυτήρια να εκδοθούν με ημερομηνία πριν τη δημοσίευση του Π.Δ. για την αλλαγή του ονόματος του Υπουργείου.

Κατεβάστε το αρχείο της ανακοίνωσης … εδώ