Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη του Ν. Παπαχρήστου, Προέδρου της ΟΛΜΕ σε δύο μέρη:

Μέρος Α’

Μέρος Β’