ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ανακοινοποίηση με παράταση προθεσμίας

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) ενδιαφέρεται για την έναρξη συνεργασίας με ειδικό έμμισθο εξωτερικό συνεργάτη, Νομικό ή άλλης ειδικότητας, με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών του Δημοσίου.

Αιτήσεις και βιογραφικά να στέλνονται στο mail της ΟΛΜΕ: olme@otenet.gr και στο Fax: 210 33 11 338 μέχρι 21 Ιουνίου 2012.

Κατεβάστε το αρχείο της προκήρυξης … εδώ