ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE

 (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών,  τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

55 συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών, που καλύπτουν τους τομείς της προσχολικής εκπαίδευσης, πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και που αντιπροσωπεύουν 26  χώρες της ΕΕ και 14 χώρες εκτός ΕΕ, απάντησαν σε έρευνα της ETUCE μεταξύ 17 Φεβρουαρίου και 23 Μαρτίου 2012 με θέμα «Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον τομέα της εκπαίδευσης από το 2008 μέχρι σήμερα».

Μπορείτε να δείτε το σχετικό αρχείο της Έρευνας … εδώ