Αγαπητές-οί συνάδελφοι,

Ενόψει της Μετασυνεδριακής Γ.Σ. 30/06/2012 στην Αθήνα παρακαλούμε άμεσα μέχρι τις 15/06/2012 :

1)      Να αποστείλετε την φωτοτυπία του πρακτικού  των τελευταίων  εκλογών του ΔΣ, (μόνο την πρώτη σελίδα στην οποία θα φαίνεται ο αριθμός των οικονομικά τακτοποιημένων  μελών)

2)      Να εξοφλήσετε τις συνδρομές (15? ανά μέλος) της φετινής συνδικαλιστικής  χρονιάς 2011-2012, για όλα τα οικονομικά  τακτοποιημένα  μέλη  της ΕΛΜΕ σας. Θέλουμε να σας τονίσουμε ότι αν και βρισκόμαστε στο τέλος της συνδικαλιστικής χρονιάς αρκετές ΕΛΜΕ δεν έχουν καταβάλει καμία συνδρομή, ενώ άλλες έχουν καταβάλει λιγότερες από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη τους.

Επισημαίνουμε ότι τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή του προέδρου ή του εκπροσώπου της κάθε ΕΛΜΕ στη Μετασυνεδριακή Γ.Σ.

Δείτε το σχετικό αρχείο … εδώ