24-05-2012 Σχετικά με παραίτηση Δημοσίων Υπαλλήλων που είναι υποψήφιοι Βουλευτές

ΘΕΜΑ: Παραίτηση Δημοσίων Υπαλλήλων (Δ.Υ.) που είναι υποψήφιοι Βουλευτές

Κυρία Υπουργέ,

Κύριε Υπουργέ,

Σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει για τους Διευθυντές σχολείων που παραιτήθηκαν για να είναι υποψήφιοι στις Βουλευτικές Εκλογές διατυπώνουμε τα εξής:

  1. Αποτελεί πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος να αποδοθούν πλήρη πολιτικά δικαιώματα στους Δ.Υ.
  2. Θεωρούμε ότι συνιστά άνιση μεταχείριση η απαίτηση για παραίτηση των Δ.Υ. από τη θέση τους προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα για Βουλευτές.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο … εδώ