ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) ενδιαφέρεται για την έναρξη συνεργασίας με ειδικό έμμισθο εξωτερικό συνεργάτη, Νομικό ή άλλης ειδικότητας, με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο Ασφαλιστικό-Συνταξιοδοτικό των εκπαιδευτικών του Δημοσίου.

Αιτήσεις και βιογραφικά να στέλνονται:

στο mail της ΟΛΜΕ: olme@otenet.gr και στο Fax: 210 33 11 338 μέχρι 25 Μαϊου 2012

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο … εδώ