Ενημερωτικό Σημείωμα

από τη συνάντηση  του Joint Social Conference που έγινε στις Βρυξέλλες.

Πραγματοποιήθηκε  στις Βρυξέλλες στις 29 και 30 Μαρτίου 2012  η 2η κοινωνική συνδιάσκεψη, ένα κοινωνικό forum, με τη συμμετοχή συνδικάτων, κοινωνικών κινημάτων, ινστιτούτων κ.α.  από χώρες της Ευρώπης.  Συμμετείχαν πάνω από  150 εκπρόσωποι. Την ΟΛΜΕ εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ Λουκάς Κορφιάτης. Συμμετείχαν από την Ελλάδα και άλλοι εκπρόσωποι φορέων όπως  το Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς, το κίνημα ATTAC Hellas, Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ.

Σκοπός  της συνάντησης  ήταν η συντονισμένη   δράση αντίστασης στη  νεοφιλελεύθερη πολιτική που έχει επιβληθεί στις χώρες της Ευρώπης και ιδιαίτερα στην Ελλάδα  και στις άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης   καθώς και η πίεση για την ανάκτηση των δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων που έχουν πληγεί στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος της πρώτης ημέρας  συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας στις οποίες συζητήθηκαν  και αναλύθηκαν διάφορα θέματα επίκαιρα και μεσοπρόθεσμα . Συγκροτήθηκαν συνολικά  11 ομάδες  διαφόρων  θεμάτων.  Συμμετείχα στη συζήτηση σε  δύο groups με θέματα : α) no cuts, no austerity, towards an ecological transition (χωρίς περικοπές, χωρίς λιτότητα , στην προοπτική της οικολογικής μετάβασης)   και    β) wage and guaranteed income in the EU (μισθός και εγγυημένο εισόδημα στην ΕΕ), στις οποίες μετέφερα τις απόψεις της ΟΛΜΕ.

Διαβάστε περισσότερα … εδώ