Μπορείτε να δείτε τα σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με ημερίδα για τα συνταξιοδοτικά των εκπαιδευτικών, προγράμματα πιστοποίησης, τη συνάντηση του Υπουργού με Σχολικούς Συμβούλους κ.λπ. … εδώ