ΠΡΟΣ: τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου (άρθρ. 32 και 33 του Καταστ.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το Σάββατο 30 Ιουνίου 2012 και με ώρα έναρξης 10 π.μ..

Θέματα Η.Δ.

  1. Αποτίμηση της πορείας του κλάδου κατά τη συνδικαλιστική περίοδο 2011 ? 12.
  2. Εκτίμηση της συνδικαλιστικής συγκυρίας και προγραμματισμός της δράσης μας για τη συνδικαλιστική χρονιά 2012 ? 13.
  3. Έλεγχος των πεπραγμένων των αιρετών μελών του ΚΥΣΔΕ.

 Σημείωση:-Στο χρονικό διάστημα ενός μηνός από την ανακοίνωση της πρόσκλησης αυτής τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ μπορούν να υποβάλουν στην ΟΛΜΕ «κάθε θέμα με τις σχετικές γι? αυτό προτάσεις, που κρίνουν ότι πρέπει να προστεθεί στα θέματα της Η.Δ. της τακτικής Γ.Σ.».

         – Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι οικονομικά τακτοποιημένες Ενώσεις.

Κατεβάστε το αρχείο της ανακοίνωσης … εδώ