Μπορείτε να δείτε τα σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με την Ημερίδα για τα εργασιακά εκπαιδευτικών στη Μεσσηνία και τον διάλογο για την αξιολόγηση … εδώ