ΘΕΜΑ: Κατάργηση υποχρεωτικής διετίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Κύριε Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ,

Επανερχόμαστε για μια ακόμη φορά σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς.

Με το ν.3848/10 θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική τριετής παραμονή των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στον τόπο πρώτου διορισμού τους. Μέτρο άδικο, σκληρό και αναποτελεσματικό όπως αποδείχτηκε και με νέα νομοθετική ρύθμιση μετατράπηκε σε διετή. Με τη θεσμοθέτηση του νέου βαθμολόγιου ? μισθολόγιου η οικονομική κατάσταση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών καθιστά αδύνατη τη στοιχειώδη διαβίωσή τους για τόσο μεγάλο διάστημα μακριά από τις οικογένειές τους.

Ζητάμε την άμεση κατάργηση του άδικου αυτού μέτρου για την υποχρεωτική διετή παραμονή των εκπαιδευτικών. Να δίνεται το δικαίωμα μετακίνησής τους (μετάθεση ή απόσπαση) σε όλους χωρίς εξαιρέσεις.

Ζητάμε επίσης να καταργηθεί ο διπλασιασμός των μορίων για την παραμονή των εκπαιδευτικών στο τόπο πρώτου διορισμού, που ισχύει μόνο από το 2011 και μετά και δημιουργεί σοβαρές ανισότητες ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.

Κατεβάστε το αρχείο της ανακοίνωσης … εδώ