ΘΕΜΑ: Σχετικά με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Κύριε Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ,

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών Οργανώσεων στο ΙΕΠ περιορίζεται σε μια απλή «συνεργασία» με κάποιο Σύμβουλο του ΙΕΠ που θα μεταφέρει τις απόψεις των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών στη Διοίκηση του παραπάνω οργάνου.

Ζητάμε την ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή των εκπροσώπων της ΟΛΜΕ στα όργανα Διοίκησης του ΙΕΠ με τη νομοθετική πρόβλεψη ένα μέλος του Δ.Σ. της να ορίζεται από την Ομοσπονδία μας όπως προβλεπόταν και στον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών που καταργήθηκε.

Κατεβάστε το αρχείο της ανακοίνωσης … εδώ