ΠΡΟΣ:

Την ΕΛΜΕ Προτύπων

Αγαπητοί / – ές Συνάδελφοι/ – ισσες,

Σε σχέση με το αίτημά σας για διεύρυνση της υπάρχουσας ΕΛΜΕ Προτύπων και μετατροπής της σε Πανελλαδικού τύπου Σωματείο σας ενημερώνουμε ότι:

α) Σύμφωνα με το άρθρ. 4 του Καταστατικού της ΟΛΜΕ:

«Η ΟΛΜΕ συγκροτείται από όλες τις ενώσεις λειτουργών Μ.Ε.  που υπάρχουν ή θα συσταθούν νό?ι?α σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό.  Η κάθε ?ία ΕΛΜΕ καλύπτει περιοχή  ?έχρι και ενός Νο?ού ή Νο?αρχιακού Δια?ερίσ?ατος και,  όπου ειδικές συνθήκες επικοινωνίας το επιβάλλουν, καλύπτει ανάλογη περιοχή κατά τον προσφορότερο συνδικαλιστικό τρόπο».

Είναι λοιπόν σαφές από το Καταστατικό της ΟΛΜΕ ότι αφενός προβλέπεται μόνο η δημιουργία ΕΛΜΕ κατά περιοχή και όχι κατά είδος σχολείων και αφετέρου, δεν προβλέπεται σε καμιά περίπτωση η δημιουργία Πανελλαδικού Σωματείου.

β) Η πολιτικοσυνδικαλιστική απόφαση του Κλάδου μας όπως αυτή έχει εκφραστεί και σε παλαιότερα Συνέδρια αλλά και σε πρόσφατη ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. είναι η εγγραφή όλων των εκπαιδευτικών των «Προτύπων ? Πειραματικών» Σχολείων στις κατά τόπους ΕΛΜΕ.

Με βάση τα παραπάνω σας καλούμε να μην προχωρήσετε σε μία τέτοια κίνηση η οποία θεωρείται σαφώς διασπαστική.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο … εδώ