Η τοποθέτηση του Γ.Γ. της ΟΛΜΕ Θέμη Κοτσιφάκη, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής σχετικά με την θεσμοθέτηση Αγροτικού Τεχνολογικού Λυκείου στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οργάνωση και λειτουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ? ΔΗΜΗΤΡΑ κλ.π.»

7-3-2012