Στόχος της εκστρατείας και των δράσεων:

– Να εστιάσει την προσοχή του  κοινού και  των κυβερνήσεων  στον αρνητικό αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση.

– Να ελκύσει την προσοχή του κοινού και των κυβερνήσεων στη μεγάλη σημασία της επένδυσης στην εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

– Να καταστήσει σαφές στο κοινό και τις κυβερνήσεις ότι μια κοινωνική κρίση προκύπτει και απειλεί και τα εκπαιδευτικά συστήματα και την κοινωνία ευρέως.

– Να  καταστήσει σαφές στο κοινό και τις κυβερνήσεις ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις στα μέτρα λιτότητας.

– Να υποστηρίξει τις εναλλακτικές οικονομικές λύσεις μεταξύ των μελών και του κοινού.
– Να υποστηρίξει την άποψη προς το κοινό ότι η οικονομική κρίση δεν έγινε από τους εργαζόμενους και ότι είναι λανθασμένο να αφήνουμε μόνο τους εργαζόμενους να πληρώσουν το λογαριασμό.
– Να υπερασπιστεί τους μισθούς των εκπαιδευτικών και των άλλων εργαζομένων στο δημόσιο, τις συντάξεις και τις συνθήκες εργασίας.
– Να υπερασπιστεί τη δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό μοντέλο διατηρώντας τον κοινωνικό διάλογο.
– Να υπερασπιστεί το δικαίωμα να ακούγεται η άποψη των πολιτών  για τα σημαντικά ζητήματα, όπως η αλλαγή της Ευρωπαϊκής Συνθήκης.
– Να παρουσιάσει εσωτερική αλληλεγγύη μεταξύ των διασυνοριακών μελών  και να ενισχύσει την ενότητα και την ιδιότητα μέλους της EI/ETUCE.

Συνθήματα:

«Οι εκπαιδευτικοί ενάντια στη λιτότητα», «Αρκετά», «Όχι περικοπές στην εκπαίδευση», «Σώστε την εκπαίδευση», «Δε δημιουργήσαμε την κρίση».

Διαβάστε περισσότερα … εδώ