ΘΕΜΑ: Διαδικασία τοποθέτησης Σχολ. Συμβούλων

Κυρία Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ,

Κύριε Γεν. Γραμματέα,

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ διαμαρτύρεται για τη διαδικασία τοποθέτησης των Σχολ. Συμβούλων (μεταξύ 9/8/2007 και 18/5/2010) διότι θεωρεί ότι έτσι καταστρατηγείται η διαδικασία κάλυψης «οργανικής θέσης».

Η πρόβλεψη για απόδοση από το Υπουργείο Παιδείας προσωποπαγούς θέσης σε ένα από τα τρία σχολεία της αίτησης τοποθέτησης θίγει τους εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας που έχουν οργανική θέση στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Προτείνουμε η τοποθέτησή τους από το Υπ. Παιδείας:

  • Να γίνει στην περιοχή στην οποία κατείχαν οργανική θέση πριν την επιλογή τους ως Σχολ. Σύμβουλοι
  • Να γίνει μόνο σε πραγματικά οργανικά κενά τα οποία θα ζητηθούν από τα οικεία ΠΥΣΔΕ.
  • Σε περίπτωση μη ύπαρξης οργανικών κενών, η τοποθέτηση να γίνει σε κενό μειωμένου ωραρίου σε σχολείο που υπάρχει παντελής έλλειψη εκπαιδευτικού της αντίστοιχης ειδικότητας.
Κατεβάστε το σχετικό αρχείο … εδώ