Μπορείτε να δείτε τα σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με το αγροτικό τεχνολογικό λύκειο και το σημερινό συλλαλητήριο … εδώ