Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με αντιδράσεις για το νέο εξεταστικό σύστημα, τις κινητοποιήσεις καθηγητών κ.λπ. … εδώ