Μπορείτε να ακούσετε τη ραδιοφωνική συνέντευξη της Ε. Ζωγραφάκη, στο Κανάλι-1, σχετικά με το “Νέο Λύκείο” και το εξεταστικό σύστημα… εδώ