Μπορείτε να δείτε πως παρουσιάστηκε το θέμα του υποσιτισμού στα σχολεία στο Μεσημβρινό Δελτίο της ΝΕΤ και την άποψη της ΟΛΜΕ, όπως διατυπώθηκε από τον Γεν. Γραμματέα Θ. Κοτσιφάκη: