Μπορείτε να δείτε τις δηλώσεις των προέδρων ΟΛΜΕ-ΔΟΕ σχετικά με την αξιολόγηση στη ΝΕΤ: