Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα σχετικά με τη θέση της ΟΛΜΕ για τα μαθήματα τα Σάββατα … εδώ