ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης  Εκπαίδευσης, που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Ερμού αρ. 28 και Κορνάρου αρ. 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

Α) Τον Δημήτριο Σιψή, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β? Αθήνας, Λ. Μεσογείων 324, Αγ. Παρασκευή.

Β)  Τον Γεώργιο Ζαφειρακίδη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, Λ. Θηβών αρ. 401, Αιγάλεω

Γ)  Τον Αναστάσιο Σαββαίδη, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Κηφισίας  αρ. 14-16, Αθήνα

Σε συνέχεια της από 23-12-2011 εξωδίκου διαμαρτυρίας-προσκλήσεώς μας, την οποία σας συγκοινοποιούμε και η οποία επιδόθηκε στον κ. Ιωάννη Κουμέντο, Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, στις 27/ 12/2011 και της από 27-12-2011 απαντήσεως του, την οποία, επίσης, σας συγκοινοποιούμε ο κ. Κουμέντος ισχυρίστηκε ότι δυνάμει την υπ?αριθμ. 116379/Γ2/11-10-2011 υπουργικής απόφασης μόνοι αρμόδιοι για την εισήγηση περί αναπληρώσεως απωλεσθεισών διδιακτικών ωρών είναι οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς επίσης μόνοι αρμόδιοι είναι για την ανάληψη σχετικής δαπάνης καθώς και την εκκαθάριση αυτής.

Διαβάστε περισσότερα … εδώ