Μπορείτε να δείτε πως παρουσίασε την Μελέτη Στοιχείων για την Εκπαίδευση της ΟΛΜΕ η Αυριανή της Κυρίακης στις 08-01-2012 … εδώ