Μπορείτε να κατεβάσετε το Φυλλάδιο Μελέτης Στοιχείων για την Εκπαίδευση και τους Εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στις άλλες χώρες … εδώ