Μπορείτε να κατεβάσετε τα ακόλουθα αρχεία που σχετίζονται με την μελέτη και επεξεργασία στοιχείων για τον χρόνο εργασίας και τους μισθούς των εκπαιδευτικών σε Ελλάδα-ΕΕ-Λοιπές Χώρες:

  1. Εισαγωγικό Συνέντευξης Τύπου για την Μελέτη ? αρχείο pdf
  2. Παρουσίαση της ΟΛΜΕ σχετικά με την Μελέτη ? αρχείο pdf
  3. Ωράριο εκπαιδευτικών σε Ελλάδα-ΕΕ-Λοιπές Χώρες ? αρχείο pdf
  4. Η οργάνωση του σχολικού χρόνου στη Β/θμια Εκπ/ση στις 27 χώρες της Ε.Ε ?αρχείο pdf
  5. Μισθοί ΟΟΣΑ 2011 ? αρχείο pdf
  6. Μισθοί Ε.Ε. από το Δίκτυο Ευρυδίκη ? αρχείο pdf
  7. Διδακτικό και μη διδακτικό προσωπικό στις σχολικές μονάδες ? αρχείο pdf
  8. Ανακοίνωση του ΔΣ της ΟΛΜΕ για την Έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση ?αρχείο pdf
  9. Μπορείτε να κατεβάσετε το φυλλάδιο της μελέτης … αρχείο pdf