Θέμα: Σχετικά με τα μισθολογικά κλιμάκια αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολ. Έτους 2011 ? 12

Κυρία Υπουργέ,

Κύριοι Υπουργοί,

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν πρόσφατα για το σχολικό έτος 2011-12,  παρόλο που μέχρι τις 30-6-2011 έχουν ήδη αναγνωρισμένη μισθολογική προϋπηρεσία, κατατάσσονται στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο (18ο) μέχρι την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αντί μικρότερου κλιμακίου με βάση την προϋπηρεσία τους, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα ? εδώ